حذف همه

کل محصولات : 66 محصول

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

15,000 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

12,500 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

11,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

5,500 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

4,500 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

3,500 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 7 میلی متری 5% RH-5514 رونیکس

8,000 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% RH-5511 رونیکس

5,500 تومان

ست مته کبالت 5% رونیکس RH-5550

125,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

19,800 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

17,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

15,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

12,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

15,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس کد RH-5724

12,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 10 رونیکس کد RH-5723

8,300 تومان

مته الماسه بتن نمره 8 رونیکس RH-5722

6,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 7 رونیکس کد RH-5721

6,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 6 رونیکس کد RH-5720

5,500 تومان

مته الماسه سری 8 عددی

25,000 تومان

ست مته طلایی آهن 10-1 میلی متر

48,000 تومان

مته طلایی نمره 9 رونیکس RH-5568

5,600 تومان

مته طلایی نمره 8.5 رونیکس RH-5567

5,000 تومان