حذف همه

کل محصولات : 131 محصول

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 8016

7,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 8014

7,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 8012

7,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 8010

7,000 تومان

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

15,000 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

12,500 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

11,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

5,500 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

4,500 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

3,500 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 7 میلی متری 5% RH-5514 رونیکس

8,000 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% RH-5511 رونیکس

5,500 تومان

ست مته کبالت 5% رونیکس RH-5550

125,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

19,800 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

17,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

15,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

12,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

15,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس کد RH-5724

12,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 10 رونیکس کد RH-5723

8,300 تومان

مته الماسه بتن نمره 8 رونیکس RH-5722

6,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 7 رونیکس کد RH-5721

6,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 6 رونیکس کد RH-5720

5,500 تومان