حذف همه

کل محصولات : 55 محصول

ست مته ترکیبی آهن و بتن 9 عددی RH-5585 رونیکس

49,000 تومان

ست مته آهن 10-1 میلی متری RH-5581 رونیکس

115,000 تومان

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

29,000 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

24,000 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

22,500 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

10,000 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

8,000 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

5,000 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

3,500 تومان

مته کبالت 7 میلی متری 5% RH-5514 رونیکس

12,000 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% RH-5511 رونیکس

6,500 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

30,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

25,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

24,000 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

23,000 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

19,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس کد RH-5724

19,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 10 رونیکس کد RH-5723

10,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 8 رونیکس RH-5722

7,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 7 رونیکس کد RH-5721

8,500 تومان

مته الماسه بتن نمره 6 رونیکس کد RH-5720

7,500 تومان

مته الماسه سری 8 عددی

35,000 تومان

ست مته طلایی آهن 10-1 میلی متر

89,500 تومان

مته طلایی نمره 8.5 رونیکس RH-5567

5,000 تومان