Floral

بتن کن چهار شیار

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دریل بتن کن یک دریل پر قدرت است که در مصالح سخت مانند بتن نیز استفاده می شوند.مهم ترین ویژگی دریل بتن کن این است که هم تخریب انجام می دهد هم سوراخکاری.

راهنمای کلیدی در کاربرد دریل بتن کن چهار شیار

دریل بتن کن ها بر اساس سیستم مته گیر نیز دسته بندی می شوند:چهار شیار،پنج شیار و شش گوش.

سیستم قلم گیر چهار شیار SDS PLUS:

همواره از مته های SDSPLUS چهار شیار که برای دستگاه دریل بتن کن طراحی شده اند،استفاده نمایید.

همانطور که می دانید این مته ها زمانی که دستگاه خاموش است به راحتی حرکت می کنند،اما هنگام استفاده از دستگاه به طور خودکار در مرکز قرار می گیرند و بر دقت سوراخکاری تاثیر ندارند.

نصب مته:

قبل از نصب ابزار،دستگاه را تمیز کنید و قسمت انتهایی آن را با گریس چرب کنید.

ابزار را در ابزارگیر قرار دهید و آن را بچرخانید تا درگیر شود.

ابزار به خودی خود قفل می شود.با بیرون کشیدن ابزار،از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

خارج کردن مته:

روکش قفل کن را عقب بکشید و آن را نگه دارید تا ابزار خارج شود،سپس روکش قفل کن را رها کنید.

استفاده از دستگاه:

برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید روشن و خاموش را فشار دهید.

برای خاموش کردن دستگاه،کافی است که کلید را رها کنید.

کلاپ بار اضافه:

با وجود این قابلیت در صورت قفل شدن مته،شفت دستگاه متوقف می شود.

با توجه به نیروهای زیادی که هنگام کار ایجاد می شود،همواره دستگاه را با دو دست محکم بگیرید و به طور مناسبی بایستید و حتما از دسته جانبی استفاده کنید.

دسته جانبی:

برای چرخاندن دسته دستگاه کافی است که دسته جانبی را در خلاف جهت عقربه های ساعت شل کنید و بچرخانید و دوباره آن را سفت کنید.

تنظیم عمق:

پیچ را که روی دسته جانبی است شل کرده و میله تنظیم عمق را در محل مربوط بر روی دسته قرار داده و مجددا پیچ را سفت کنید.

 

نظرات

 
   
 
Captcha